In deze Kadernota hebben wij een aantal nieuwe voorstellen opgenomen. Het coalitieprogramma is daarbij ons  uitgangspunt. Ook de wettelijke verplichtingen zijn meegewogen in onze keuze.

Onder 'Voorstellen afwegen bij Kadernota' hebben wij de voorstellen opgenomen waarover wij eerder besloten deze af te wegen bij de kadernota. Daarover hebben wij u ten tijde van die besluiten geïnformeerd.

Onder 'Keuzevoorstellen nieuw beleid' hebben we de overige nieuwe voorstellen opgenomen en daarbij onderscheid gemaakt tussen wettelijke en niet wettelijke onderwerpen.

Onder 'Voorstellen nog niet financieel vertaald' zijn voorstellen opgenomen die we gelet op de mogeljike gevolgen willen toelichten. Bij de begroting kan een verdere afweging plaatsvinden.

In de bijlage 'Niet opgenomen voorstellen' hebben wij voorstellen opgenomen die wel van belang zijn maar die op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 kunt u hier indien gewenst andere keuzes maken.