De programmabegroting 2017 en de septembercirculaire 2016 zijn ons startpunt voor deze kadernota. In december 2016 heeft u het bibliotheekbeleid vastgesteld. Met de financiële uitwerking van dit besluit is natuurlijk ook  rekening gehouden.
Om de aansluiting met de Begroting 2017 te kunnen maken hebben wij in onderstaande tabel ook het jaar 2017 opgenomen. In de Kadernota 2018 kijken we naar de jaren 2018-2021. Het jaar 2017 komt in de andere tabellen dan ook niet meer voor.

2017

2018

2019

2020

Saldo meerjarenbegroting 2017-2020

203.100

280.530

88.190

799.390

Gevolgen septembercirculaire 2016

470.000

908.000

1.192.000

1.280.000

Bibliotheekbeleid 2017-2020

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Wij hebben het financieel beeld geactualiseerd en een aantal nieuwe voorstellen opgenomen. Een samenvatting daarvan staat in de volgend tabel. Een specificatie van deze posten kunt u raadplegen door in de tabel op de link te klikken.

2018

2019

2020

2021

Saldo meerjarenbegroting 2018-2021

1.138.530

1.230.190

2.029.390

1.972.781

Actualisatie financiële positie

-350.178

-444.259

-638.296

-870.809

Actualisatie bestaand beleid

-144.500

-112.500

-87.500

-436.500

Voorstellen personeel

-271.033

-271.033

-271.033

-271.033

Voorstellen afwegen bij kadernota

-286.000

-251.500

-251.500

-238.500

Keuzevoorstellen nieuw beleid

-30.000

-72.715

-155.215

-155.215

(- = Nadeel / + = Voordeel)